Enter Title

باورهای شما رفتار شما را کنترل می کنند.

دردوران جوانی همان زمانی که کارم گز کردن خیابانها بود، باورهایی داشتم که اگر آنها را تغییر نمی دادم هرگز صاحب اعتماد به نفس و عزت نفس نمی‌شدم.

باورهای شما رفتار شما را کنترل می کنند.

امکان ندارد باور منفی نسبت به خود داشته باشید و در عین حال مثبت رفتار کنید.

رفتار هر کسی براساس باورها اوست. یادتان باشد که باورها، آدم را به سمت خواسته ها وآرزوها یا سمت مخالف آنها هدایت می‌کنند.

نظام باورهای شما مهمترین نقش را در زندگی شما بازی می کنند.

بیش از 96 درصد از رفتار شما تحت کنترل ضمیر ناخودآگاه شماست و جالب است که بدانید جایگاه باورها و عادات شما دقیقاً در ضمیر ناخودآگاه است.

البته تغییر باور به سادگی زدن کلید برق نیست.

اگر باورهایی عمیق دارید که از کودکی در ذهن شما ریشه کرده باشند باید برای تغییر آنها وقت بیشتری صرف کنید. به طور مثال اگر مثل من در خانواده ای فقیر بزرگ شده باشید، باور کمبود و فقر در ذهن شما ریشه کرده است در این صورت حتی اگر بهترین فرصت درآمدزایی هم جلوی شما سبز شود از آن می گذرید چون باور دارید به این راحتی نمی شود ثروتمند شد. 

وقتی باور محکم باشد، اعمال و رفتار به طور خودکار براساس آن صورت میگیرد و حالت دیگری امکان ندارد.

 

نگاهی به روش های قدرتمند برنامه ریزی مجدد ضمیرناخودآگاه

از راه‌های متعددی می‌توان به ضمیر ناخودآگاه دست پیدا کرد.

عوض کردن برنامه ضمیر ناخودآگاه هزار و یک راه دارد.

روان درمانی و اِن اِل پی و روش‌های پیچیده دیگر، از این جمله هستند.

من زیاد به دنبال روش های پیچیده نیستم، در کل از پیچیده کردن کارها دوری می کنم.

به شما هم پیشنهاد می کنم به دنبال روش های پیچیده نباشید.

برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه یک روش ساده دارم که می گوید:

ضمیر ناخودآگاه‌تان را بمباران کنید!

 

از چه طریق این بمباران را انجام می دهم؟

از طریق نوشتن، گوش دادن، تصویر سازی ذهنی و مراقبه برنامه ضمیر ناخودآگاه را طی چند هفته عوض می کنم.

بمباران کنید بنویسید طراحی کنید نقشه بکشید با صدای بلند نقشه هایتان را بخوانید و از خواندن آن لذت ببرید حتی گاهی فریاد بزنید. و هر روز تصویر ذهنی خود را تکمیل و تکمیل تر کنید. باور کنید که به هدفتان خواهید رسید.

 

 باید بگویم که در این کار استاد شده ام و البته هدف من در این مقاله این است که این روش ها را به طور کامل به شما بیاموزم تا شما هم در این کار استاد شوید.

ابتدا اهداف و خواسته های خود را مشخص می کنم و سپس باورهای مخرب را شناسایی می کنم و از طریق بمباران ضمیرناخودآگاه که در ادامه به شما یاد می دهم باورهای مثبت را جایگزین باورهای منفی می کنم و در نتیجه طولی نمی کشد که به هدف و خواسته خود دست می یابم.

صبر داشته باشید در ادامه روش این کار را به شما می آموزم و شما را استاد دستیابی به اهداف و خواسته‌هایتان می کنم.

 

دی ان ان